0

HOJENIE RÁN

Nehojace sa rany sú ťažko sa hojace alebo opakovane sa vyskytujúce rany. Osobitne zložitou skupinou nehojacich sa rán sú diabetické vredy na nohách, preležaniny, tzv. dekubity, bercové vredy, nehojace sa pooperačné rany, popáleniny a iné.

Aj napriek technologickým a terapeutickým pokrokom predstavuje starostlivosť o nehojace sa rany značnú terapeutickú výzvu.

Mikroprostredie rany je oblasť, kde prebiehajú navzájom prepojené biologické procesy, ktoré ovplyvňujú správne hojenie rany.

Potrebujete poradiť?

Spýtajte sa na radu odborníka:

Medzi dôležité faktory charakterizujúce nehojace sa rany patria:

– Silný nárast pH v rane

– Chronický a pretrvávajúci zápal

– Prítomnosť biologickej kontaminácie (infekcia, biofilm)

Ovplyvnením mikroprostredia, vieme účinne vplývať na prirodzené procesy hojenia rán, pretože správna starostlivosť o mikroprostredie rany má silný vplyv na hojenie nehojacich sa rán.

Nexodyn®

Nexodyn® je moderný, účinný a bezpečný antimikrobiálny prostriedok. Špecifické vlastnosti aktívneho oxidačného roztoku Nexodyn® sú najvhodnejším riešením naštartovania procesu komplexného prirodzeného hojenia a úplného zahojenia rany.