0

Exklúzivne zastúpenie

Vybraným výrobcom poskytujeme exkluzívne zastúpenie produktov na lokálnych trhoch, v rámci ktorého zabezpečujeme všetky potrebné aktivity od vstupu produktu na trh, zahŕňajúceho market access, cez jeho distribúciu a predaj až po marketingovú podporu predaja či edukačné aktivity odbornej verejnosti.

Naším hlavným partnerom, ktorého exkluzívne zastupujeme na lokálnych trhoch je spoločnosť Accord Healthcare Ltd., rýchlo sa rozvíjajúca svetová farmaceutická spoločnosť, zaoberajúca sa vývojom, výrobou a distribúciou farmaceutických produktov vo viac ako 50 krajinách.

Ďalším z našich hlavných partnerov je spoločnosť Moleac, ktorá vyrába dostupné a vysoko kvalitné inovatívne produkty, ktoré pomáhajú zlepšiť kvalitu života pacientov po cievnej mozgovej príhode na celom svete. Koncom roka 2018 sme rozšírili naše portfólio a stali sme sa exkluzívnym zástupcom Švajčiarskej firmy APR (Applied Pharma Research S.A.)  v segmente hojenia rán, ktorá sa zameriava na poskytovanie inovatívnych liečebných postupov pre pacientov trpiacich zriedkavými ochoreniami. 

Aké aktivity zabezpečujeme?

REGULATORY

V rámci služieb spojených s uvedením produktu na trh zabezpečujeme v spolupráci so spoločnosťou ProFound Bratislava, s.r.o. činnosti týkajúce sa registrácie liekov, výživových doplnkov a zdravotníckych pomôcok (národné registrácie, MRP, DCP) a taktiež tvorbu AW a prípravu mock-upov na základe QRD štandardov a to vrátane komunikácie s príslušnými národnými autoritami.

MARKET ACCESS

Pre našich klientov zabezpečujeme spolu so spoločnosťou ProFound Bratislava, s.r.o. aj kompletný proces kategorizácie a cenotvorby liekov, čo zahŕňa poradenskú činnosť v oblasti cien a úhrad, prípravu cenovej stratégie a scenárov vývoja cien, podania a vypracovávania rôznych typov žiadostí a taktiež pravidelný monitoring konaní a cenových návrhov konkurencie na elektronickom portáli Kategorizácie MZ SR.

DISTRIBÚCIA

V úzkej spolupráci so spoločnosťou ProFound Bratislava, s.r.o. zabezpečujeme aj skladovanie liekov a taktiež distribúciu humánnych a veterinárnych liekov a to vždy v súlade s platnými predpismi a smernicami EU. Spoločnosť ProFound Bratislava, s.r.o. je držiteľom certifikátu GDP (Good Distribution Practices) a Pečať spoľahlivosti za rok 2016 ako spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní.

PRIESKUM TRHU

Zásadným krokom ako prísť k dôležitým poznatkom a navrhnúť správny obchodný plán je detailne vypracovaný kvantitatívny a kvalitatívny prieskum trhu. Preto sme aktívni i v oblasti prieskumu trhu, návrhu obchodnej stratégie až po jej realizáciu pričom zohľadňujeme aktuálne legislatívne a etické pravidlá v tejto oblasti.

FIELD FORCE

Správny targeting je základom našich promočných aktivít. Vďaka skúsenostiam a optimálnemu targetingu je návšteva lekárov, lekární a nemocníc zostavená na základe priorít. Pomocou nášho efektívneho field force, ktorý je tvorený profesionálmi s dlhoročnými skúsenosťami vo farmaceutickom priemysle a zdravotníctve, SANOMED dosahuje požadované výsledky a plní ambiciózne ciele partnerov pri zachovaní všetkých etických pravidiel farmaceutického prostredia.

MARKETING

Našim klientom poskytujeme v oblasti marketingovej komunikácie plnú podporu od návrhu marketingovej a komunikačnej stratégie až po jej realizáciu. Vieme vypracovať optimálny strategický plán pre daný produkt, zahŕňajúci kreatívny prístup, product positioning, až po detailný akčný plán potrebný na implementáciu marketingovej stratégie.