0

OUTSOURCING

V rámci outsourcingu zabezpečujeme aktivity na základe našich hĺbkových analýz produktu v rôznych oblastiach na danom trhu. Našim klientom poskytujeme služby ako efektívny field force, aktivity k vybraným produktom v oblasti marketingu, obchodu a predaja ako aj edukačné a poradenské aktivity.

Aké aktivity zabezpečujeme?

PRIESKUM TRHU

Zásadným krokom ako prísť k dôležitým poznatkom a navrhnúť správny obchodný plán je detailne vypracovaný kvantitatívny a kvalitatívny prieskum trhu. Preto sme aktívni i v oblasti prieskumu trhu, návrhu obchodnej stratégie až po jej realizáciu pričom zohľadňujeme aktuálne legislatívne a etické pravidlá v tejto oblasti.

FIELD FORCE

Správny targeting je základom našich promočných aktivít. Vďaka skúsenostiam a optimálnemu targetingu je návšteva lekárov, lekární a nemocníc zostavená na základe priorít. Pomocou nášho efektívneho field force, ktorý je tvorený profesionálmi s dlhoročnými skúsenosťami vo farmaceutickom priemysle a zdravotníctve, SANOMED dosahuje požadované výsledky a plní ambiciózne ciele partnerov pri zachovaní všetkých etických pravidiel farmaceutického prostredia.

EDUKAČNÉ AKTIVITY

Vďaka naším skúsenostiam podporíme Vaše obchodné a marketingové rozhodnutia a v prípade záujmu Vám pomôžeme aj s tvorbou a implementáciou marketingových stratégií, plánov, sales forecastov a pod. Taktiež zabezpečujeme aj edukáciu odbornej verejnosti formou sympózií, seminárov, okrúhlych stolov a osobných návštev u lekárov. SANOMED Field Force má za sebou rozsiahly edukačný program, ktorý tvoria vzdelávania ako: Tvorba obchodných plánov, Forecasting, Predajné zručnosti, Vyjednávacie techniky, Komunikačné zručnosti a asertivita, Komplexné analýzy trhu, Marketing, Prezentačné zručnosti, Manažment výkonnosti.

MARKETING

Našim klientom poskytujeme v oblasti marketingovej komunikácie plnú podporu od návrhu marketingovej a komunikačnej stratégie až po jej realizáciu. Vieme vypracovať optimálny strategický plán pre daný produkt, zahŕňajúci kreatívny prístup, product positioning, až po detailný akčný plán potrebný na implementáciu marketingovej stratégie.