0

CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA

Vstúpila vám do života cievna mozgová príhoda?

Cievne mozgové príhody (CMP) sú vo vyspelých aj rozvojových krajinách druhou najčastejšou príčinou úmrtia a najčastejšou príčinou invalidity u ľudí stredného a vyššieho veku. Slovensko patrí celosvetovo ku krajinám so stredne vysokým výskytom a úmrtnosťou na CMP.

Potrebujete poradiť?

Spýtajte sa na radu odborníka:

V priemere postihne cievna mozgová príhoda na Slovensku asi 17 tisíc ľudí ročne.

Slováci nepoznajú príznaky CMP a lekársku pomoc vyhľadajú neskoro, čo vedie aj k vyššej úmrtnosti. Tá je dvakrát častejšia ako na srdcový infarkt. Každá dvanásta žena a každý jedenásty muž cievnej mozgovej príhode podľahne. V prepočte je to teda každý desiaty Slovák.

Prvoradým cieľom je obnova chôdze, nácvik sebestačnosti, logopedická a psychologická starostlivosť, ktorá pomáha pacientom vyrovnať sa s hendikepom.

Medzi najčastejšie následky cievnej mozgovej príhody patria rôzne stupne ochrnutia končatín, tváre, poruchy citlivosti, prehĺtania, reči atď. Približne 50% z tých, ktorí prežijú CMP, majú trvalý neurologický deficit a viac ako 25% je trvalo odkázaných na rodinných príslušníkov alebo na dlhodobú starostlivosť v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach.

Mozgová príhoda je ekonomicko-spoločenským problémom aj v dnešnej dobe, keď je odborná starostlivosť časovo dostupná a na dobrej úrovni. V posledných desaťročiach prevažne vo vyspelých krajinách sveta a v západnej Európe dochádza k zníženiu výskytu CMP, hlavne v dôsledku cielenej kampane a práce v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby. Napriek týmto opatreniam pretrváva vysoký počet prípadov tejto choroby, ktorá postihuje aj mladšie vekové skupiny. Vo svete zomiera každých 6 sekúnd človek na následky CMP.

NurAiD II™

NurAiD II™ je overený a bezpečný výživový doplnok vyrobený zo zmesi prírodných látok, ktorý pomáha ľuďom po cievnej mozgovej príhode znovu dosiahnuť nezávislosť v aktivitách každodenného života.